Animator szlaku

Inicjatorem i pomysłodawcą szlaku jest Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

O animatorze

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA jest reprezentacją wielu środowisk, składającą się z przedstawicieli rolników, konsumentów, środowisk proekologicznych, mediów, a także osób prywatnych.

Stowarzyszenie od maja 2007 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego i zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 0000113391. Swoją działalność koncentrujemy na terenie Polski, traktując propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży jako swój główny priorytet.

Misja Stowarzyszenia
Tworzenie i wspieranie inicjatyw sprzyjających utrzymaniu małych tradycyjnych gospodarstw rolnych, starych gatunków zwierząt i starych odmian roślin a przez to zachowanie tradycyjnej polskiej wsi dla przyszłych pokoleń. Rozwijanie rynku sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z małych gospodarstw.

Zajmujemy się:

  • ochroną starych ras zwierząt, starych gatunków roślin i małych tradycyjnych gospodarstw rolnych,
  • rozwijaniem systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w Polsce (na linii rolnik – konsument),
  • propagowaniem zdrowego stylu życia i zwalczaniem złych nawyków żywieniowych oraz otyłości wśród dzieci i młodzieży.