Aktualności

Zobacz co nowego w związku z Małopolskim Szlakiem Ogrodów

Tu znajdziesz aktualności

Zapraszamy do śledzenia aktualności dotyczących Małopolskiego Szlaku Ogrodów na naszym profilu FaceBook:

https://www.facebook.com/MalopolskiSzlakOgrodow/

KOMUNIKAT

 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w ramach kontynuacji projektu „Małopolski Szlak Ogrodów Ozdobnych, Użytkowych i Edukacyjnych – prowadzenie szlaku, budowa oferty i jego promocja w 2019 roku” ogłasza nabór wszystkich chętnych w tworzeniu szlaku, który nosi tytuł „Małopolski Szlak Ogrodów Ozdobnych, Użytkowych i Edukacyjnych” Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna 2019. Udział w nim jest bezpłatny.
Małopolski Szlak Ogrodów skupia na terenie całego województwa ogrody dostępne dla zwiedzających (zarówno te prywatne jak i publiczne w tym prowadzone przez stowarzyszenia, uczelnie, samorządy), arboreta, ogrody botaniczne itp. W 2018 roku do szlaku przystąpiło 27 ogrodów które podzielone zostały na 4 kategorie: ogrody ozdobne (kwiaty, krzewy i drzewa), użytkowe (warzywa, krzewy i drzewa owocowe), edukacyjne i terapeutyczne. Pomysł na szlak jako nową atrakcję turystyczną regionu (małopolski) oraz jego dalszą kontynuację stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie ogrodami ze strony mieszkańców regionu jak też turystów coraz liczniej i chętniej odwiedzających nasze województwo. W ramach kontynuacji projektu planuje się m.in. rekrutacje nowych ogrodów na terenie województwa Małopolskiego do szlaku, opracowanie, wykonanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych( przewodnik, karta dla zwiedzających służąca zbieraniu stempli), wzięcie udziału w Festiwalu Święta Ogrodów w tym Dzień otwarty ogrodów na szlaku, zorganizowanie warsztatów kulinarnych i pokazów gotowania w wybranych ogrodach na szlaku, szeroką reklama w mediach regionalnych i lokalnych jak również kampanie w social media. Dla nowych członków szlaku wykonana zostanie sesja fotograficzna w ogrodach by stworzyć tzw. bank zdjęć, dla każdego ogrodu zostanie opracowany i wykonany indywidualny piktogram jak również każdy ogród otrzyma indywidualny stempel promocyjny ogrodu i tabliczkę oznaczeniową szlaku. W ramach wykonania zadania
Wiele ogrodów w Małopolsce posiada atrakcyjne walory turystyczne i oferuje całą gamę ciekawych zajęć, warsztatów czy wydarzeń dla osób zainteresowanych tematami roślin. Problemem jest natomiast brak wzajemnej współpracy pojedynczych ogrodów ze sobą, w zakresie budowy coraz to lepszej oferty oraz prowadzenie wspólnej promocji na temat samych ogrodów i ich oferty przez co informacja o ogrodach dostępnych dla zwiedzających w regionie jest ciężka do znalezienia przez potencjalnie zainteresowanych przez co wiele ciekawych ogrodów nie cieszy się taką frekwencja jaką by mogło przy odpowiedniej promocji.
Termin i miejsce składania formularzy zgłoszeniowych do projektu:
1. Formularz należy złożyć w terminie do dnia 15 maja 2019 roku tj. środa do godziny 15:00 włącznie.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 ma data i godzina wpływu formularza.
3. Formularz należy złożyć do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA:
1) osobiście lub pocztą w formie papierowej na adres Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa – w takim wypadku formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres zgłaszanego ogrodu, lub
2) w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail Stowarzyszenia: grupaodrolnika@wp.pl wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszeniowego zapisany w formacie PDF.

Pobierz formularz zgłoszeniowy, komunikat rekrutacyjny i klauzulę informacyjną

Dnia 9 maja w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury Turystyki i Rekreacji odbył się Powiatowy Dzień Bibliotekarza wpisany w obchody Dnia Bibliotekarza oraz XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

http://www.centrumpolonii.pl/wydarzenia-z-polski-czytnik/items/1407.html

Dnia 8 maja 2019 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu odbył się Jubileuszowy XXV Gminny Konkurs Recytatorski, wpisany w obchody Dnia Bibliotekarza oraz XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

http://www.centrumpolonii.pl/wydarzenia-z-polski-czytnik/items/1406.html

Dnia 26.04.2019 r. w Centrum Polonii w Brniu, które znajduje się na terenie zespołu dworsko-parkowego,
odbył się wernisaż wystawy prac fotografii Pana Tomasza Sobczaka:

http://centrumpolonii.pl/wydarzenia-z-polski-czytnik/items/1404.html