Park Paderewskiego

Kąśna Dolna

Kategoria: ogród ozdobny
OGRÓD OTWARTY: całorocznie
GODZINY ZWIEDZANIA: od 7.00 do 21.00

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice
www.centrumpaderewskiego.pl

wstęp bezpłatny

Park Paderewskiego w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej utworzony jest w stylu angielskim. Wśród rosnących tu drzew liściastych najliczniejsze są lipy drobnolistne oraz dęby szypułkowe. Występują również brzozy, akacje, wierzby, kasztanowce, graby, jesiony, a z drzew iglastych świerk pospolity, modrzew europejski i sosny zwykłe. Znajdują się tu także tak rzadkie okazy, jak świerk serbski, dąb czerwonolistny, dąb stożkowaty, jesion zwisający, sosna kanadyjska, lipa szerokolistna, żywotnik. Cenne są starodrzewy, zwłaszcza 300-letnie dęby. Park sąsiaduje z większym kompleksem leśnym, dlatego jest on ostoją dla wielu przedstawicieli polskiej fauny. Na uwagę zasługują lęgi muchołówki żałobnej oraz dzięcioła średniego. Kąśnieński staw regularnie odwiedzają nurogęsi, czapla siwa, a okazjonalnie czapla biała. Wśród bogatej entomofauny wyróżnia się motyla krasopani Hera. Na terenie parku znajduje się zabytkowy Dwór Ignacego Jana Paderewskiego, który jest również dostępny dla zwiedzających.

Galeria