Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Rudawą”

Kraków

Kategoria: ogród użytkowy, edukacyjny, prywatny
OGRÓD OTWARTY: maj—październik
GODZINY ZWIEDZANIA: Po wcześniejszej rezerwacji

ul. Pylna bn., 30-236 Kraków

www.rod-nadrudawa.vot.pl

wstęp bezpłatny

Rodziny Ogród Działkowy „Nad Rudawą” został założony w 1980 roku. Zlokalizowany w Krakowie na Woli Justowskiej, wzdłuż rzeki Rudawy. Ogród ma powierzchnię ok. 4,5 ha i jest podzielony na 98 działek. Działki te są miejscem wypoczynku, rekreacji a także zaopatrzeniem rodzin działkowców w ekologicznie uprawiane warzywa i owoce. Na terenie ogrodu znajdują się dwa stawy, które urozmaicają teren ogrodu. Stawy są siedliskiem roślin wodnych oraz oazą dla ptactwa wodnego. Na terenie ogrodu założono gniazda murarki ogrodowej dla ochrony pszczół dziko żyjących oraz zapylania roślin użytkowych. Celem wzbogacenia terenu ogrodu w ptaki niszczące szkodniki roślin ozdobnych i użytkowych założono kilkadziesiąt budek lęgowych dla różnych gatunków. Spacerując alejkami na terenie ogrodu można podziwiać wspaniałe rośliny, kompozycje roślinne i piękne kwiaty oraz wsłuchiwać się w śpiew gniazdujących tam ptaków.

Galeria