Górski Ogród Botaniczny im. Mariana Raciborskiego

Zakopane

Kategoria: ogród dydaktyczny
OGRÓD OTWARTY: od 1 lipca do 30 września
GODZINY ZWIEDZANIA: 11-15 (od środy do piątku)

Krupówki 10a, 34-500 Zakopane
tel. 18 20 12 651
www.iop.krakow.pl/cbiorg

wstęp bezpłatny

Górski Ogród Botaniczny posiada kolekcję ponad 600 gatunków roślin tatrzańskich. Szczególnie cenną częścią kolekcji stanowią gatunki rzadkie, ginące i zagrożone, występujące na „czerwonych listach” flory Polski oraz flory Karpat. Rozmieszczenie roślin w Ogrodzie ma odzwierciedlać naturalny, piętrowy układ roślinności w Tatrach. Część kwater hodowlanych służy jako miejsce aklimatyzacji, hodowli ex situ oraz badań zagrożonych gatunków.

Galeria