Ogrody Sensoryczne

Muszyna

Kategoria: ogród sensoryczny
OGRÓD OTWARTY: całorocznie
GODZINY ZWIEDZANIA: całodobowo

Aleja Zdrojowa w Muszynie, dzielnica
uzdrowiskowa Zapopradzie
http://muszyna.pl/pl/1908/2217/ogrody-sensoryczne.html

wstęp bezpłatny

Ogrody Zmysłów, inaczej zwane Ogrodami Sensorycznymi, są jeszcze mało rozpowszechnionym w Polsce pomysłem przy-stosowania parków nie tylko do odpoczynku na łonie natury, ale przede wszystkim do celów terapeutycznych i edukacyjnych (także dla osób niewidomych). Z ogrodów sensorycznych może korzystać każdy, niezależnie od stanu zdrowia i wieku. To sprzyjające relaksowi, pełne ciszy i spokoju miejsce. Muszyńskie ogrody sensoryczne zaprojektowane są tak, by w zintensyfikowany sposób oddziaływać na wszystkie pięć zmysłów: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak. Oprócz funkcji poznawczej poprzez zabawy edukacyjne pomagają w budowaniu więzi interpersonalnych.

Galeria